Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝEΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Η Διεπιστημονική Ομάδα του ΚΕΣΥ Καβάλας στην προσπάθειά της να  ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο και στις απαιτήσεις των καιρών  δύναται να παράσχει έγκυρη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη για  ζητήματα που απασχολούν τους Γονείς και τα μέλη των οικογενειών τους  που είναι μαθητές ή μαθήτριες. Έτσι ο/η κάθε ενδιαφερόμενος, η γονέας ή κηδεμόνας καλείται να  υποβάλει αίτημα προς την Υπηρεσία μας ηλεκτρονικά στο Email:  mail@kesy.kav.sch.gr ή στο τηλέφωνο:2513-503471.
Στη συνέχεια ένας/μία Υπάλληλος (Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός,  Ειδική Παιδαγωγός) θα επικοινωνήσει μαζί του/της το συντομότερο δυνατό  (ώρες γραφείου) μέσω Email ή τηλεφωνικά  ή μέσω skype.


Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο