Όρια Σχολείου

Γ. Κίτσου Μαυρομιχάλη Ο. Καβαλιώτου Λυσιμάχου Κενταύρου
Ιφιγένειας Ξενοφώντος I. Μέξη (εκτός από το τελευταίο τμήμα της) δεξιά στη
Χαλεπά Νικηφ. Φωκά Γ. Κίτσου