Πρόγραμμα “Μετάβαση στο Γυμνάσιο” 2023 – 24

Πραγματοποιήθηκε και φέτος το πρόγραμμα “Μετάβαση στο Γυμνάσιο” για τους μαθητές της ΣΤ τάξης του σχολείου μας. Στις 18 Απριλίου, κάναμε την καθιερωμένη επίσκεψη στον χώρο του 1ου Γυμνασίου Καβάλας, όπου η Διευθύντρια μας ξενάγησε στους χώρους του σχολείου και κατατόπισε τους μαθητές για θέματα του Γυμνασίου. Τέλος οι μαθητές έκαναν κάποιες ερωτήσεις που κάποιες από αυτές τις απάντησαν και μαθητές του Γυμνασίου που ήταν εκεί.  Όταν γυρίσαμε στο σχολείο είπαμε τις εντυπώσεις μας από την ξενάγηση και τα παιδιά εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το σχολικό περιβάλλον που θα συναντήσουν εκεί.