Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, υπάρχει η δυνατότητα απουσίας για μαθητές/τριες, που έχουν ειδικό λόγο (βάσει υπεύθυνης δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι ή περίπτωση ατόμου που νοσεί).

Μπορείτε να αποστείλετε την υπεύθυνη δήλωση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (mail@8dim-kaval.kav.sch.gr), μέχρι και την Παρασκευή 29/5 και να ενημερώσετε τηλεφωνικά τη Διεύθυνση του σχολείου. Συγκεκριμένο κείμενο δεν υπάρχει, μπορείτε να σημειώσετε: “Το παιδί μου (ονοματεπώνυμο) δε θα προσέλθει στο σχολείο το διάστημα από 1/6/2020 έως και 26/6/2020, καθώς στο οικογενειακό μας περιβάλλον,  υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου-ευπαθή ομάδα

Μπορείτε να κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση εδώ.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ   ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2020-21