Ανακοινώσεις

04/16/2024

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ στο ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2024-25

ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

02/28/2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ  ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2024-25

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : 1 έως 20 Μαρτίου 2024

 Οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024 και θα κατατίθενται στο Σχολείο κάθε μέρα από τις 09.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ., κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης στο τηλ. 2510 224832.

Tη σχολική χρονιά 2024-2025 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Το Πιστοποιητικό Γέννησης δεν απαιτείται, αλλά αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Σχολείο.

Οπότε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση εγγραφής είναι:

Α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.)

Γ. Αποδεικτικό στοιχείο (Λογαριασμός ηλ. ρεύματος, τηλεφώνου κλπ) από το οποίο, να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας της/του μαθήτριας/τή. Το στοιχείο ελέγχεται ώστε η εγγραφή να εμπίπτει αποκλειστικά και μόνο στα όρια της περιφέρειας του Σχολείου, τα οποία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Συνημμένα υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση.

Δ. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου

Ε. Αίτηση εγγραφής

Τα  έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου ή να τα προμηθευτείτε από τη Διεύθυνση του σχολείου.

1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (υποχρεωτικό)

2. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΔΥΜ) (υποχρεωτικό)

3. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ-2024-2025 (προαιρετικό)

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εκ της Διευθύνσεως του σχολείου