Μαθηματικά ΣΤ΄: 40. Συγκρίνω (πο)σωστά % (Εκτιμώ το ποσοστό)