Γεωγραφία ΣΤ’: 7. Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ…