ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΝΗΜΕΣ

Τη φετινή σχολική  χρονιά 2019 – 20  τα τμήματα Ε1 και Ε2 του σχολείου μας πραγματοποίησαν πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων  με τίτλο: «Βυζαντινές μνήμες» με θέμα την ιστορία και τον πολιτισμό. Μια από τις θεματικές ενότητες του προγράμματός μας ήταν η αρχαία Εγνατία οδός. Κατά την επίσκεψη στο μονοπάτι της οδού πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από δραστηριότητες  τις οποίες μπορείτε να δείτε στο παραπάνω βίντεο.

Με αφορμή τα κεφάλαια 12 και  27 του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της Ε΄ Δημοτικού,  δημιουργήσαμε ένα εικονογραφημένο βιβλίο το οποίο περιέχει  στερεότυπες φράσεις που έχουν τις ρίζες τους στην κοινωνική ζωή της βυζαντινής περιόδου.