Γλώσσα ΣΤ’: Ενότητα 1. Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Στόχοι ενότητας

  • Πώς περιγράφουμε ένα πράγμα
  • Πώς χρησιμοποιούμε τους χρόνους του ρήματος
  • Πώς αφηγούμαστε μια ιστορία
  • Πώς μιλάμε για το χτες, το σήμερα, το αύριο (χρόνοι ρημάτων, επιρρήματα, ουσιαστικά, σύνδεσμοι)
  • Πώς φτιάχνουμε την περίληψη μιας ιστορίας
  • Πώς γράφουμε μια ανακοίνωση

Ο θαλασσοπόρος

Τα ψάθινα καπέλα

Ταξιδεύοντας με ελέφαντα

Δύο μέρες στο βουνό