Ανακοινώσεις

«Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται  μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/Στο mail σας θα λάβετε το Αριθμό Μητρώου του μαθητή και αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο που αναρτήθηκε


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από τον Κορωνοϊό SARS-CoV-2, παρακαλείσθε να αποφεύγετε να προσέρχεστε αυτοπροσώπως στο χώρο του σχολείου. Η εξυπηρέτησή σας μπορεί να γίνεται, μέσω e-mail ( mail@8dim-kaval.kav.sch.gr ).


Σας παρακαλούμε να στείλετε άμεσα στο email του σχολείου μας (mail@8dim-kaval.kav.sch.gr), το όνομα του παιδιού σας, την τάξη στην οποία φοιτά και το προσωπικό σας email. Τα στοιχεία θα τα χρειαστούμε για μελλοντική χρήση στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση.