ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄: 36. Δεκαδικοί αριθμοί

[slideboom id=436542&w=425&h=370]
Οι δεκαδικοί αριθμοί
Για να εκφράσουμε κάποιες μετρήσεις (το ύψος ,το βάρος, την απόσταση κ.τ.λ.) με ακρίβεια χρησιμοποιούμε ένα  είδος αριθμών που ονομάζονται δεκαδικοί αριθμοί.

Οι δεκαδικοί αριθμοί περιλαμβάνουν ολόκληρες μονάδες και μικρότερα μέρη.
? Αποτελούνται από δύο μέρη, το ακέραιο και το δεκαδικό.
? Ανάμεσα στα δύο μέρη, για να τα ξεχωρίζουμε, σημειώνουμε ένα κόμμα που λέγεται υποδιαστολή.

Picture

Picture

Στο πρώτο μέρος γράφουμε τους αριθμούς όπως τους γνωρίσαμε στις μικρότερες τάξεις, δηλ. με τις μονάδες τους, τις δεκάδες τους κτλ.
? Στο δεύτερο μέρος γράφουμε τους αριθμούς πάλι με μια συγκεκριμένη σειρά, δηλ. πρώτα τα δέκατα, ύστερα τα εκατοστά και στο τέλος τα χιλιοστά.

Picture

Τόσο στο ακέραιο όσο και στο δεκαδικό μέρος κάθε τάξη είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την αμέσως επόμενη προς τα δεξιά της. Έτσι:
1 δεκάδα = 10 μονάδες     1 εκατοντάδα = 10 δεκάδες
ΑΛΛΑ ΚΑΙ:
1 δέκατο = 10 εκατοστά   1 εκατοστό = 10 χιλιοστά
Ανάγνωση
Οι δεκαδικοί διαβάζονται με περισσότερους  τρόπους:
      351,28 μ.    |   351 κόμμα 28 μέτρα
      312,28 μ.    |   351 μέτρα και 28 εκατοστά (του μέτρου)

ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι μεταμφιεσμένα δεκαδικά κλάσματα! 

Picture


Τα κλάσματα γίνονται δεκαδικοί!

Picture

Ένα κλάσμα δηλώνει μια διαίρεση.
Με τα δεκαδικά κλάσματα (όσα έχουν παρονομαστή το 10, το 100, το 1.000 κτλ.) τα πράγματα είναι  εύκολα,
γιατί δε χρειάζεται να κάνουμε τη διαίρεση, απλά γράφουμε τα ψηφία του αριθμητή
και 
ό,τι μας δείχνει ο παρονομαστής.
Αν είναι το 10, χωρίζουμε δέκατα, δηλαδή 
σημειώνουμε  την υποδιαστολή μία θέση αριστερά του αριθμού .
Αν είναι το 100, χωρίζουμε εκατοστά βάζοντας την υποδιαστολή δύο θέσεις στα αριστερά του αριθμού.
Αν είναι το 1.000 χωρίζουμε χιλιοστά βάζοντας την υποδιαστολή τρεις θέσεις στα αριστερά του αριθμού.

Picture

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ;

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

ΠΗΓΗ:http://stomikrocosmotistaxismas.blogspot.gr
ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ ΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;

Picture

και

Picture

ΠΡΟΣΘΕΣΗ -ΑΦΑΙΡΕΣΗ
Picture

Το ευρώ, το κιλό και τα κρυμμένα μηδενικά!

  Α. Το ευρώ  

Το 1 ? αποτελείται από 100 λεπτά, άρα το 1 λεπτό είναι το ένα εκατοστό του ευρώ.
? Όποτε, λοιπόν, συναντάμε δεκαδικούς αριθμούς σε ευρώ, πρέπει να υπάρ­χουν δύο ψηφία στο δεκαδικό μέρος, ώστε να έχουμε εκατοστά. Αν δεν υ­πάρχουν, τα συμπληρώνουμε γράφοντας το μηδέν. Έτσι γλιτώνουμε από πι­θανά λάθη!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Τα 5,7 ?  δεν είναι 5 ? και 7 λ.

Αν φανταστούμε το κρυμμένο μηδενικό, καταλαβαίνουμε ότι:

Τα 5,7 ?  είναι 5 ? και 70 λ.

  Β. Το κιλό  

Το 1 κιλό αποτελείται από 1.000 γραμμάρια, άρα το 1 γραμμάριο είναι το έ­να χιλιοστό του κιλού.
? Όποτε, λοιπόν, συναντάμε δεκαδικούς αριθμούς σε κιλά, πρέπει να υπάρ­χουν τρία ψηφία στο δεκαδικό μέρος, ώστε να έχουμε χιλιοστά. Αν δεν υ­πάρ­χουν, τα συμπληρώνουμε γράφοντας το μηδέν. Έτσι γλιτώνουμε από πι­θανά λάθη!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Τα 5,7 κ. δεν είναι 5 κιλά και 7 γραμμάρια

Αν φανταστούμε τα κρυμμένα μηδενικά, καταλαβαίνουμε ότι:

Τα 5,7 κ. είναι 5 κιλά και 700 γραμμάρια