ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄: 2. Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

Νίκος Αποστολίδης post on Σεπτέμβριος 15th, 2015
Posted in Γ΄τάξη

Κάθετη Πρόσθεση

 

Όταν θέλω να προσθέσω διψήφιους ή τριψήφιους αριθμούς κάθετα:

 

Α) Πρόσθεση χωρίς κρατούμενο

Βάζω τον ένα αριθμό κάτω από τον άλλο αριθμό προσέχοντας να είναι οι μονάδες κάτω από τις μονάδες, οι δεκάδες κάτω από τις δεκάδες και οι εκατοντάδες κάτω από τις εκατοντάδες. Στη συνέχεια προσθέτουμε μονάδες με μονάδες, δεκάδες με δεκάδες και εκατοντάδες με εκατοντάδες.

 

Ε  Δ  Μ

+   Ε  Δ  Μ

  ————

 

 Πχ: 15 + 23 = ;

Γράφω την πράξη όπως στο κουτάκι και λέω 5+3=8.

Γράφω το 8 κάτω από τις μονάδες.

Έπειτα λέω 1+2=3 και γράφω το 3 κάτω από τις δεκάδες.

Άρα 15+23 μας κάνει 38.

     1 5     –> πρώτος προσθετέος

+ 2 3     –> δεύτερος προσθετέος

________

  3 8     –> άθροισμα

 

Β) Πρόσθεση με κρατούμενο

Πχ: 57+34= ;

Προσθέτω τις μονάδες του ενός προσθετέου με τις μονάδες του άλλου προσθετέου: 7+4=11.

Γράφω το 1 (τις μονάδες) και κρατάω το 1 (δεκάδα), το οποίο ονομάζουμε κρατούμενο

1 το κρατούμενο και 5 μας κάνει 6 ?. Και 3 μας κάνει 9? οπότε γράφω 9 (στις δεκάδες)

   5 7 image

+ 3 4

——–

   9 1

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ

Βοήθησε τη Μόλλυ να βγει από την πυραμίδα!

Comments are closed

Comments are closed.