Μαθηματικά ΣΤ’: 45. Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα