ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄: 34. Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα

3. Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα


Uploaded on authorSTREAM by iliasili

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΤΙΚΙΛΙ ΤΑΣ

Το Ντικιλί Τας είναι μια θέση προϊστορικής κυρίως κατοίκησης, που χρονολογείται στη Νεολιθική εποχή (6.400-4.000 π.Χ.) και την εποχή του Χαλκού (3.000-1.100 π.Χ.). Βρίσκεται στο νοτιο-ανατολικό τμήμα της πεδιάδας της Δράμας, στην Ανατολική Μακεδονία, περίπου 2 χλμ. από τα ερείπια της αρχαίας πόλης των Φιλίππων και εντός των ορίων της σημερινής κωμόπολης των Κρηνίδων (Δήμος Καβάλας).

Le monument romain, le tell et le Pang?e en arri?re plan

ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΜΗΝΙ-ΣΕΣΚΛΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ