Γλώσσα Ε’: Ενότητα 16. Αθλήματα – σπορ

Στόχοι ενότητας

  • Περιγράφουμε με παραστατικό τρόπο αθλητικούς αγώνες
  • Αφηγούμαστε ι­στορίες για αθλητές
  • Σχηματίζουμε και χρησιμοποιούμε σωστά τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
  • Σχηματίζουμε σωστά την εσωτερική αύξηση των σύνθετων ρημάτων

Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα

Σύγχρονος αθλητισμός

Και τα παιδιά αθλούνται