Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Παιδικά ευρω-δικαιώματα”

Οι Β1 και Β2 τάξεις του σχολείου μας,πραγματοποίησαν στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, το πρόγραμμα “Παιδικά ευρω-δικαιώματα” κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τριμήνου.